PL DE fb
Promocje
  • Domek Letniskowy- dla 8 osób. Tylko 390zł

    Domek Letniskowy dla nawet 8 osób. Zabierz ze sobą rodzinę lub przyjaciół. Tylko 400m od morza. Komfortowe warunki: 3 pokoje, 2 łazienki, miejsce do zabawy na świeżym powietrzu. Zapraszamy do Kołobrzegu- Noclegi Urlopomania.pl

REGULAMIN

KONTAKT » REGULAMIN

I. REZERWACJA
Rezerwacje dokonywane są telefonicznie, po wcześniejszym zapoznaniu się z ofertą Globacity zawartą na stronie www.urlopomania.pl.
Wstępnym potwierdzeniem rezerwacji terminu jest sms zwrotny lub wiadomość e-mailowa. W nim zdefiniowany zostaje wybrany obiekt noclegowy, okres pobytu, liczba osób, kwota zadatku z terminem płatności na wskazany numer konta bankowego.
Wysokość zadatku ustalana jest w wysokości 30% wartości rezerwacji.

Od momentu wstępnego zarezerwowania terminu pobytu, Rezerwujący mają 24 godziny na wpłatę zadatku na wskazany wcześniej rachunek bankowy. W chwili zaksięgowania zadatku lub przesłania przez Rezerwującego potwierdzenia wpłaty zadatku następuje Rezerwacja.
Wstępna rezerwacja traci ważność w momencie braku zaksięgowania kwoty na koncie lub braku przesłania potwierdzenia lub informacji o wpłacie poprzez sms lub e-mail, po 24 godzinach od chwili wysłania smsa lub wiadomości e-mail.
Zadatek wpłacany jest za konkretny termin rezerwacji obiektu.
W przypadku zmiany terminu pobytu z przyczyny leżącej po stronie Rezerwującego, który wpłacił zadatek, Rezerwujący ma prawo ustalić inny termin pobytu w rezerwowanym obiekcie, który nie jest zajęty przez inne rezerwacje.
W przypadku zmiany terminu rezerwacji po stronie Rezerwującego (przed lub w trakcie trwania pobytu) poniesione koszty nie zostają zwrócone.
Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

II. ZAKWATEROWANIE/OPŁATA ZA POBYT
Koszt pobytu rozliczany jest w dniu przyjazdu, według warunków ustalonych podczas dokonywania rezerwacji.
Warunkiem wydania klucza do obiektu jest okazanie Dowodu Osobistego osoby, na nazwisko której dokonano rezerwacji oraz uiszczenie całkowitej zapłaty za pobyt, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wcześniej zadatku.

Najpóźniej następnego dnia Rezerwujący ma obowiązek uiszczenia obowiązującej w Kołobrzegu "opłaty klimatycznej" wynoszącej 3.5zł/dzień/osoba dorosła oraz 1,7zł/dzień/dziecko do lat 7.

Opłata za pobyt nie jest zwrotna (w tym zadatek). Wyjątkiem są zdarzenia losowe, o charakterze których decyduje właściciel Globalcity.
Doba hotelowa Apartamentów rozpoczyna się o godzinie 14.00 a kończy się o godzinie 11.00
Doba hotelowa Domków Letniskowych rozpoczyna się o godzinie 16.00 a kończy się o godzinie 10.00
W przypadku dostępności obiektu możliwe jest wcześniejsze zameldowanie.
W przypadkach wzmożonej migracji Gości (wymiana turnusów) Globalcity zastrzega sobie prawo do późniejszego wydania klucza (nie później jednak niż do godziny 16.00).
W celu uniknięcia nieporozumień, prosimy o wcześniejsze podanie planowanej godziny Państwa przyjazdu.


Klucz do obiektu wydawany jest do godziny 20.00. Po godzinie 20.00 klucz wydawany jest za odpłatnością 150zł. Jest to koszt dojazdu do obiektu np taksówką. Wydanie klucza po godzinie 24.00 nie jest możliwe. W celu uniknięcia nieporozumień prosimy o wcześniejsze podanie planowanej godziny Państwa przyjazdu.

III. INFORMACJE OGÓLNE
Cisza nocna rozpoczyna się o godzinie 22.00.
Cisza nocna kończy się o godzinie 7.00.

Za rzeczy wniesione do obiektów noclegowych właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności. Rzecz pozostawiona w obiekcie (zapomniana przez Rezerwującego) może zostać odesłana. Koszt przygotowania przesyłki: 50zł. Przesyłka może być jedynie wydana Kurierowi zamówionemu przez Rezerwującego lub odesłana po przedpłacie kosztów przesyłki.

Wszelkie prośby oraz przypadki, które wymagają interwencji należy zgłosić telefonicznie lub osobiście.
Wszelkie wady, jak również szkody zastane w obiektach noclegowych, Rezerwujący zobowiązany jest zgłaszać w przeciągu jednej godziny od momentu otrzymania klucza.
Osoba legitymizująca się Dowodem Osobistym, spisanym podczas procesu zakwaterowania ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie jak również przez osoby trzecie w udostępnionym obiekcie noclegowym. 


Rezerwujący jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament / Domek w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem.


Rezerwujący zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywający z nim w Obiekcie Noclegowym ponad tę, która została określona jako maksymalna w katalogu na stronie internetowej bądź w formularzu rezerwacyjnym.


Rezerwujący zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Obiektach noclegowych (chyba, że uzgodniono inaczej przy rezerwacji). We wszystkich obiektach obowiązuje również całkowity zakaz palenia tytoniu.

W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego zachowania lub nieprzestrzegania podstawowych zasad współżycia społecznego, GlobalCity jest uprawnione do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Rezerwującego wraz z osobami mu towarzyszącymi z obiektu noclegowego w asyście Policji.   

W obiektach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Rezerwujący nie przestrzegający zakazu zostanie obciążony opłatą 200zł. Opłata ta pokrywa koszt prania zasłon, obić i dywanów w obiekcie.

 


 

Właściciel GlobalCity - Urlopomania.pl

Cezary Łosowski


Rezerwacje: -

e-mail: urlopomania@urlopomania.pl­